Tekstcorrectie en tekstredactie

Tekstservice Nederlands kan jouw tekst corrigeren of redigeren.

Tekstcorrectie

Tekstcorrectie door Tekstservice Nederlands houdt in: verbetering van spel-, grammatica- en interpunctiefouten. Nadat jouw tekst gecorrigeerd is, staan er geen taalfouten meer in.

Tekstredactie

Tekstredactie door Tekstservice Nederlands gaat een stapje verder dan corrigeren. Vanzelfsprekend worden alle taalfouten verbeterd. Het verschil tussen tekstcorrectie en tekstredactie is dat Tekstservice Nederlands bij redactie ook let op de opbouw en stijl van de tekst: Zit de tekst logisch in elkaar? Staat de juiste informatie op de juiste plaats? Staan er geen overbodige herhalingen in? Zijn de verbanden tussen de zinnen en┬átussen de alinea’s duidelijk?┬áPast het taalgebruik bij jouw doelgroep? Enz.

Wil je dat Tekstservice Nederlands jouw tekst verbetert?
Neem nu contact op